fundament

Wykop fundamentów – co należy wiedzieć?

Wykopy fundamentowe to jedne z pierwszych czynności jakie trzeba wykonać jeśli przygotowujemy się do budowy różnego rodzaju inwestycji, w tym m.in. domu jednorodzinnego. W takim przypadku niezbędne są usługi koparką. Zanim jednak przystąpimy do wykonywania jakichkolwiek prac, niezbędne jest zaplanowanie głębokości wykopów oraz czynności, które zostaną podjęte w momencie, gdy nagle pojawi się w nich woda. Tego typu roboty ziemne stanowią drugi etap, tuż po części przygotowawczej. Co warto wiedzieć na ich temat?

Najważniejsze informacje o kopaniu fundamentów

Firmy świadczące usługi budowlane korzystają z różnych metod wykonywania wykopów. Za każdym razem potrzebne będą jednak usługi koparką. Odpowiednio dobrana metoda wpłynie z jednej strony na szybkość wykonania prac, z drugiej zaś na ograniczenie kosztów i uniknięcie dodatkowych robót. Aby jednak było to możliwe, warto skorzystać z usług renomowanych firm, które posiadają odpowiednio duże doświadczenie. Spore znaczenie ma rodzaj gruntu, fundamentu, a także głębokość przemarzania. Co istotne, sama głębokość wykopów będzie różnić się w zależności od tego z jaką inwestycją mamy do czynienia oraz w jakim rejonie Polski jest ona prowadzona. Strefa przemarzania gruntu jest bowiem różna w poszczególnych miejscach i mieści się w przedziale od 80 cm do około 140 cm.

Jeśli chodzi o rodzaje wykopów, można wyodrębnić trzy osobne kategorie. Odnoszą się one przede wszystkim do kształtu.

  1. Wykopy wąskoprzestrzenne – w tym przypadku szerokość dna wynosi mniej niż 150 cm.
  2. Wykopy szerokoprzestrzenne – w ten sposób określa się wykopy o szerokości dna powyżej 150 cm.
  3. Wykopy jamiste – są najmniejsze. Zarówno szerokość, jak i głębokość nie może przekroczyć 150 cm.

Niezależnie od tego z jakim rodzajem wykopów mamy do czynienia, najważniejszą zasadą jest zachowanie węższego dna, w stosunku do szerokości w okolicach gruntu. Jeśli chodzi o kąt nachylenia, mieści się on zwykle w przedziale od 35 do około 60 stopni i musi być dopasowany do rodzaju podłoża.

Co jeszcze warto wiedzieć o fundamentach?

Wszystkie roboty ziemne powinny być przeprowadzane zgodnie z założeniami projektowymi. Same fundamenty mogą być wykonane na różne sposoby. Jeśli są one wylewane bezpośrednio w gruncie, można liczyć na najmniejszy zakres robót. Całość wykopów przeprowadza się wzdłuż ścian wewnętrznych i zewnętrznych. W tym przypadku usługi koparką znacznie przyspieszają cały proces, gdyż dodatkowo nie ma konieczności wcześniejszego usuwania warstwy ziemi roślinnej. Po wykonaniu wykopów, wykłada się je folią, następnie odbywa się zbrojenie i betonowanie. Warto jednak zaznaczyć, iż tego typu prace można zrealizować jedynie w miejscach gdzie mamy do czynienia z mocno spoistym gruntem, co eliminuje ryzyko osypywania się ziemi.

Większą popularnością cieszy się wykonywanie fundamentów opartych na ławach. Tutaj jednak zakres robót jest znacznie szerszy. Konieczne jest ponadto usunięcie warstwy ziemi roślinnej, a następnie usunięcie ziemi do górnego poziomu ławy. Po wypoziomowaniu dna, wykopy pod ławy wykonuje się ręcznie. Dzięki temu, możliwe będzie prawidłowe wykonanie zbrojenia. Dodatkową zaletą jest mniejsze ryzyko pęknięcia fundamentów. Wydobyta ziemia powinna być składowana w odpowiednio dużej odległości od wykopów, aby nie doszło do jej osunięcia. Wykopy muszą zostać powiększone z każdej strony o pół metra, z uwagi na deskowanie. W przypadku gruntów bardzo sypkich, najczęściej pojawia się konieczność całkowitego usunięcia ziemi pod obrysem obiektu.