wykopy-i-korytowanie

Zastosowanie koparek w budownictwie

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy budowlanej bez koparki. Maszyna tego typu stanowi jeden z najważniejszych elementów na każdym placu budowy. Jest przede wszystkim wykonywana na etapie robót ziemnych, a jej podstawowym zadaniem jest oddzielanie urobku i ładowanie go na pojazdy transportowe lub w miejsce pełniące funkcję składowiska. Jakie jest jest najpopularniejsze zastosowanie pojazdu i dlaczego warto zdecydować się na usługi koparką?

Podstawowe informacje na temat koparek

Opisywane maszyny można podzielić ze względu na typ napędu na modele gąsienicowe i kołowe. Koparki zaliczane do pierwszej grupy sprawdzają się najlepiej na trudnym terenie, co wynika z wyposażenia w specjalne gąsienice zamiast kół. Jeśli roboty ziemne są mocno wymagające, a plac budowy jest zlokalizowany na grząskiej, nierównej powierzchni, warto zdecydować się właśnie na nie. W jaki sposób można je wykorzystać?

  • Modele gąsienicowe znakomicie sprawdzają się w miejscach gdzie trzeba sprawnie nabierać urobek i przenosić go na stosunkowo niewielkie odległości. Ponadto usługi koparką są potrzebne gdy pojawia się konieczność wykonania różnej głębokości zagłębień, wyrównania terenu lub przetransportowania urobku. Najczęściej jest to związane z przygotowaniem terenu pod fundamenty oraz w momencie gdy niezbędne jest wykonanie dołów na sztuczne zbiorniki wodne.

Drugą opcją są koparki kołowe, które w przeciwieństwie do wyżej opisanych odpowiedników, posiadają podwozie kołowe. Są one też z reguły lżejsze i mniejsze niż wersje gąsienicowe. Co za tym idzie, mogą być z powodzeniem wykorzystywane na drogach publicznych. Są w pełni mobilne i nie trzeba ich specjalnie transportować na plac budowy za pomocą innych pojazdów. W jaki sposób wykorzystuje się tego typu modele?

  • Ze względu na swoją konstrukcję, znajdują one zastosowanie przede wszystkim w miejscach gdzie mamy do czynienia z utwardzoną powierzchnią. Bardzo często można spotkać je podczas wykonywania prac infrastrukturalnych w miastach oraz na terenach wiejskich, a także w przypadku prac, których zakres jest znacznie mniejszy.
  • Jakie jest ich zastosowanie? Tego typu maszyny wykorzystuje się przede wszystkim do wykonywania wykopów pod sieci wodno-kanalizacyjne oraz do robót drogowych.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat koparek?

Czasami opisywane maszyny służą do przeładunku różnego rodzaju sypkich materiałów, takich jak żwir czy piasek. Usługi koparką mogą być wykonywane zarówno na poziomie dna wykopu, jak i na jego górze. Wszystko zależy od tego z jakim rodzajem sprzętu mamy do czynienia.

  • Koparka przedsiębierna służy do wykonywania wykopów o dużej objętości, gdyż może pracować na ich dnie. Wykorzystuje się ją do odspajania gruntu zaliczanego do kategorii od I do IV. Aby możliwe było użytkowanie maszyny, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wyprofilowanego zjazdu do wykopu.
  • Koparka podsiębierna musi zostać ustawiona w okolicy górnej krawędzi wykopu. Wykorzystuje się ją w tych miejscach, gdzie pojawia się konieczność zrealizowania wykopów pod budowle i inne wykopy liniowe, przede wszystkim na niewielkich działkach.

Warto wspomnieć również o maszynach określanych jako koparki chwytakowe. Znajdują one zastosowanie na tych placach budowy, gdzie mamy do czynienia z gruntem nawodnionym. Za ich pomocą można wykonać głębokie wykopy o niewielkiej średnicy, takie jak wykopy studzienne. Oprócz tego, służy do pogłębienia kanałów i przygotowywania wykopów pod filary mostów.