znak robót drogowych

Bezpieczeństwo podczas robót drogowych

Pracy budowlane, w tym roboty drogowe, są klasyfikowane jako trudne i niebezpieczne. Z tego względu, osoby pracujące w takim miejscu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę. Konieczne są także właściwe zabezpieczenia oraz przeszkolenie pracowników. Inwestycje drogowe są prowadzone w niejednokrotnie trudnych warunkach atmosferycznych, o różnych porach dnia i nocy. Chcąc ograniczyć ryzyko wypadków, bardzo ważne jest przestrzeganie wyznaczonych zasad bezpieczeństwa. Na czym dokładnie one polegają?

Najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa w trakcie robót budowlanych

Trudno wymienić wszystkie zagrożenia jakie pojawiają się w związku z prowadzeniem robót drogowych. Z pewnością są one związane z bezpośrednią stycznością z czynnym pasem ruchu, wykonywaniem części czynności w głębokich wykopach wąskoprzestrzennych czy pracą na wysokości. Niestety, podczas tego typu robót bardzo często dochodzi do naruszeń przepisów BHP. Wiele osób nie ma również podstawowej wiedzy na temat standardów bezpiecznej budowy. Takie sytuacje rodzą wiele zagrożeń nie tylko dla samych pracowników, ale jednocześnie osób postronnych. O jakich zasadach trzeba zatem pamiętać?

Oznakowanie – jest to bardzo ważny element, bez którego jakiekolwiek roboty drogowe, budowlane czy nawet malowanie pasów nie mogą zostać rozpoczęte. Ma on szczególne znaczenie gdy prace znajdują się w pobliżu czynnego pasa ruchu i trwającego ruchu ulicznego. Dzięki oznakowaniu, kierowcy wiedzą, że w pobliżu prowadzone są roboty, przez co mogą zachować odpowiednią prędkość na określonym dystansie. Do oznakowania stosuje się takie elementy jak tablice ostrzegawcze, światła, pachołki i zapory drogowe czy separatory ruchu. Należy wspomnieć jeszcze o tym, iż oznakowanie musi być dobrze widoczne o każdej porze dnia i nocy oraz należy je utrzymywać aż do zakończenia robót.

Odzież ochronna oraz odblaski – oba elementy wpływają na bezpieczeństwo pracowników, dlatego ich znaczenie jest kluczowe. Odzież ostrzegawcza jest potrzebna wszędzie tam, gdzie istnieje duże ryzyko potrącenia osoby pracującej na budowie przez pojazdy ruchome. Odblaski są z kolei niezbędne w sytuacji ograniczonej widoczności. Tego typu ubrania powinny zapewniać nie tylko bezpieczeństwo, ale jednocześnie komfort użytkowania. Odzież musi też spełniać normy związane z higieną pracy.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa

Zanim pracownicy przystąpią do robót, koniecznym krokiem jest określenie jakiego rodzaju prace są zaliczane do grupy szczególnie niebezpiecznych. Opracowuje się ponadto Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót dla poszczególnych zadań, bazując na Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Takiego rodzaju prace muszą odbywać się pod nadzorem. Należy wspomnieć także o tym, iż każda maszyna wykorzystywana na placu budowy musi zostać sprawdzona pod kątem dopuszczenia do eksploatacji oraz pod kątem wyposażenia w sprawny sygnalizator dźwiękowy i świetlny.

Roboty drogowe wymagają zwykle wykonania wykopów i nasypów. Podczas realizowania tych czynności, niezbędnym elementem jest wyznaczenie i wygrodzenie niebezpiecznych stref na obszarze, gdzie będą pracować ciężkie maszyny. Gdy wszystkie prace zostaną już zakończone, trzeba zabezpieczyć cały sprzęt przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to zarówno urządzeń technicznych, pojazdów oraz maszyn. To samo tyczy się materiałów składowanych na świeżym powietrzu, ze względu na możliwość ich samoistnego przemieszczania się.