Co się zalicza do prac ziemnych?

Pod pojęciem prace ziemne kryje się szereg czynności, których celem jest odpowiednie ukształtowanie podłoża, niezbędne dla zrealizowania danej inwestycji. Roboty tego typu stanowią jednocześnie pierwszy etap na każdej budowie, a ich sposób wykonania wpływa na każdą późniejszą część. Realizuje się je jednak nie tylko w związku z koniecznością postawienia określonego budynku, ale również rurociągów, dróg czy linii kolejowych. Z czego dokładnie składają się prace ziemne i co warto wiedzieć na ich temat?

Podstawowe informacje na temat robót ziemnych

Wszystkie czynności odbywają się jeszcze przed wykonaniem fundamentów. W skrócie można opisać je jako wydobywanie i przenoszenie gruntu oraz jego kształtowanie. Ze względu na to, iż prawidłowa realizacja ma kluczowy wpływ na późniejsze etapy inwestycji, całość prac musi zostać wykonana ściśle z dokumentacją projektową. Zanim rozpoczną się działania, konieczna jest dokładna analiza gruntu. Dzięki temu dowiemy się jaki jest jego poziom stabilizacji, w jakim miejscu można przeprowadzić wykopy oraz na jakiej głębokości mogą być fundamenty. Oprócz tego, zyskamy informację jaka metoda wykopów sprawdzi się najlepiej.

Prace ziemne składają się z trzech następujących po sobie części. Podczas każdej z nich niezbędne jest wykorzystanie różnego rodzaju maszyn, w tym koparek, równiarek, spycharek i zgarniarek. Ich obecność sprawia, iż prace przebiegają znacznie szybciej i efektywniej.

Prace ziemne i ich etapy

Pierwszą część można opisać jako przygotowawczą. Jakie czynności wykonuje się na tym etapie?

  • Najważniejsze jest dokładne usunięcie wszystkich niepożądanych elementów, które znajdują się na terenie. Wykonuje się zatem rozbiórki starych budynków oraz przenosi linie energetyczne i łącznościowe.
  • Konieczne jest także usunięcie mało wartościowej zieleni, takiej jak krzewy, darnina oraz stare pnie. Niezbędnym krokiem jest ponadto usunięcie warstwy ziemi roślinnej i obniżenie lustra wody gruntowej.
  • Jeśli jakiekolwiek elementy, które znajdują się na terenie mają zostać wykorzystane w późniejszym czasie, konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie.
  • Ostatnią czynnością jest wytyczenie robót ziemnych, m.in. za pomocą desek, palików i słupków.

Kolejny etap określa się jako podstawowy. Jest on ukierunkowany na ukształtowanie terenu za pomocą wykopów i nasypów. Mogą mieć one charakter tymczasowy lub stały, w zależności od dokumentacji projektowej. Co warto wiedzieć na ten temat?

  • Urobek jest wydobywany za pomocą maszyn, a następnie przenoszony we wskazane miejsce. Jeśli powstałe w ten sposób skarpy mają mieć charakter stały, niezbędnym krokiem jest też ich umocnienie, aby uniknąć przypadkowego osunięcia się ziemi.
  • Wykopy mogą być wykonywane metodą czołową lub warstwową. W pierwszym przypadku wszystkie czynności są realizowane przez koparkę, która znajduje się na krawędzi wykopu lub jego dnie. Maszyna kopie od razu na wyznaczoną szerokość i głębokość. Drugą opcją jest metoda warstwowa. W tym przypadku wykorzystuje się spycharkę i zgarniarkę, które poruszają się po całej długości lub szerokości wykopu. Ich praca jest ukierunkowana na zgarnianie gruntu i odpychanie go na miejsce zwałki.

Ostatni etap to część wykończeniowa, której celem jest ostateczne ukształtowanie terenu. Jedną z głównych czynności jest zatem profilowanie nasypów. Prace ziemne tego typu polegają też na wyrównaniu podłoża i skarp. Kolejną czynnością jest przeprowadzenie prac ogrodowych, polegających m.in. na ułożeniu nowej warstwy ziemi roślinnej i darni. Tworzy się też różnego rodzaju architekturę ogrodową.